top of page

KENYUKAI EVENTS

2019 KENYUKAI KOSHUKAI

Starts July 23rd

Info will be posted as we get it!

  • Facebook Social Icon

2015 KENYUKAI KOSHUKAI

Connecticut, USA
Click here to view photos

kenyukai koshukai participants
bottom of page